Elżbieta Łukaniuk

politický úředník
Evropská komise / kabinet komisařky Valean

Od prosince 2019 je v kabinetu evropské komisařky pro dopravu Adiny Vălean odpovědná za pozemní dopravu. Pracuje v oboru dopravy od začátku své profesní kariéry. V letech 2015 až 2019 pracovala na stálém zastoupení Polské republiky při Evropské unii na oddělení dopravní politiky, kde od prosince 2018 řídila práce na tomto oddělení. Zastupovala Polsko v činnostech pracovních skupin Evropské rady týkajících se pozemní dopravy a intermodálních záležitostí, zvláště pak na problematiku železniční dopravy, silniční infrastruktury a transevropskou dopravní síť TEN-T. V letech 2008 až 2015 pracovala na ministerstvu infrastruktury, kde se mimo jiné zabývala mezinárodní kooperací a koordinací záležitostí týkajících se EU.
Vystudovala Mezinárodní školu politických věd na Slezské univerzitě a Ecole Nationale d’Administration (ENA).