Jean-Pierre Loubinoux

  • Jean-Pierre Loubinoux

generální ředitel
UIC – Mezinárodní železniční unie, Francie

Jean-Pierre Loubinoux se narodil v roce 1956. Je absolventem Ecole Centrale v Paříži; působil v delegaci francouzského zahraničního obchodu v Hongkongu (1977-1978); v roce 1978 se stal zaměstnancem French railways (Francouzské železnice) SNCF, kde zastával různé povinnosti, včetně pozice ředitele Generální delegace SNCF v Severní Americe a generálního ředitele French railways UK Ltd ve Velké Británii. Poté začal pracovat v divizi mezinárodní nákladní přepravy SNCF (SNCF Freight International), kde úspěšně řídil obchodní jednotku uhlí a oceli, oddělení lidských zdrojů, oddělení zpracování a sběru dat a finanční oddělení. Poté byl jmenován výkonným ředitelem SNCF Freight International (2001); v období 2001-2009 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem SNCF Freight International a ředitelem SNCF pro mezinárodní rozvoj.
V březnu 2009 byl Jean-Pierre Loubinoux jmenován generálním ředitelem Mezinárodní unie železnic (UIC / International Union of Railways), celosvětového sdružení zastupujícího odvětví železniční dopravy a zahrnujícího 210 železnic na všech kontinentech. Jeho mandát byl obnoven v prosinci 2013 na valné hromadě UIC v Tokiu a má trvat až do roku 2015.
Jean-Pierre Loubinoux dále vykonává funkce v mnoha institucích a sdruženích jako poradce francouzského zahraničního obchodu a předseda výboru pro dopravu, předseda mezinárodního francouzsko-argentinského výboru Medef, místopředseda Ecole Centrale Association (Sdružení Ecole Centrale), předseda AFFI (Francouzská asociace železničních inženýrů a manažerů), člen Chartered Institute of Transport (Autorizovaný institut dopravy) a člen představenstva US High Speed Rail Association (Sdružení pro vysokorychlostní železniční dopravu USA).