Joe Mizzi

ministr dopravy a infrastruktury
Ministerstvo dopravy a infrastruktury, Malta

Joe Mizzi (narozen dne 7. 3. 1952) je politik z Malty, který je členem Parlamentu již od roku 1987. V březnu 2013 se stal maltským Ministrem pro dopravu a infrastrukturu. Od října 1996 do září 1998 pracoval v kanceláří premiéra jako ministr bez portfeje. Poprvé byl zvolen členem maltského parlamentu v květnu 1987 ve všeobecných volbách, kde zastupoval maltskou labouristickou stranu ve druhém volebním okrsku.

Vzdělání
Své vysokoškolské vzdělání ukončil na Maltském technickém institutu a následně pokračoval kurzem pokročilé elektroniky a telekomunikací.

Politická kariéra
Joe byl aktivně zapojen do Maltské labouristické strany od roku 1975, kdy nastoupil jako člen výboru Kalkara Maltské labouristické strany a byl jmenován sekretářem Propagandy.
Joe byl poprvé zvolen do maltského parlamentu v květnu 1987, kdy se účastnil všeobecných voleb na Maltě poprvé a byl zvolen členem parlamentu za Labour Party.
Byl znovu zvolen členem parlamentu v letech1992, 1996, 1998, 2003, 2008 a 2013 ve všeobecných volbách, ve kterých zastupoval druhý volební okrsek.

Joe zastával vice funkcí, včetně:
• tajemník Labouristické parlamentní skupiny a člen Správy Maltské labouristické strany a opoziční strany Whip od roku 1989 až do roku 2013,
• Zástupce maltské Labouristické strany v Meziparlamentní unii (IPU) a v asociaci parlamentů Britského společenství národů (CPA),
• Člen výboru Sněmovny v letech 1989-2013,
• stínový ministr pro plánování životního prostředí a ropný průzkum od roku 1998 do roku 2003,
• stínový ministr pro infrastrukturní služby a ropný průzkum, zodpovědný taky za Enemalta, Water Services Corporation, Telekomunikace, Maltský námořní úřad a MaltaPost, v letech 2003 až 2008,
• Hlavní mluvčí pro dopravu, zdroje a ropný průzkum, včetně Maltského námořního úřadu a mezinárodního letiště Malta v letech 2009 až 2013.

Joe Mizzi působil jako ministr v úřadu předsedy vlády, s odpovědností za policii, vnitro, telekomunikace a ropný průzkum od října 1996 do všeobecných voleb v roce 1998.

Joe se stal ministrem dopravy a infrastruktury v březnu 2013 a je zodpovědný za:
Výrobu a servis
Stavbu a údržba
Čištění
Koordinaci hlavních vládních projektů
Vnitřní dopravu
Silnice
Koordinaci silniční výstavby, údržbu a terénní úpravy
Ropný průzkum

Další nepolitická kariéra
Mizzi začal svou kariéru jako technik / operátor v počítačové učebně založený na lodi věnovanou seismický průzkum (Oil Exploration) v maltském území v letech 1971 a 1972.
Později byl zaměstnán jako radiotelegrafista na obchodních lodích, kde pokračoval až do roku 1975, kdy uplatnil svá techniky v oblasti telekomunikací do roku 1992, zastává funkci Senior technik s Deutsche Welle Radio.
V roce 1983 byl pověřen vládou práce na pomoc při zřizování a tvorbu RTV Ltd., kde později sloužil řadu let jako technický ředitel, který zastupuje vládní stranu.

Rodina
Pan Mizzi je ženatý. S manželkou Joyce nee Vassallo má dvě děti, Matthew a Charmaine.