Josef Doppelbauer

výkonný ředitel
ERA – Evropská železniční agentura, Francie

Dr. Josef Doppelbauer vystudoval fyziku, ze které také získal doktorát. Svoji kariéru zahájil ve společnosti Alcatel ve výzkumném centru ve Vídni, kde se v roce 1997 stal technickým ředitelem. V roce 2001 se přestěhoval do Paříže, kde se stal technickým ředitel Alcatel Transport Automation Solutions. Dr. Doppelbauer nastoupil do společnosti Bombardier Transportation v prosinci roku 2002, nejprve pracoval v divizi Solutions Control Rail, kde zastával několik pozic ve strojírenství, prodeji a jako předseda. V roce 2008 se přestěhoval do celosvětového ústředí Bombardier Transportation v Berlíně. Od července 2008 do června 2012 byl místopředsedou projektového řízení, a od července 2008 do prosince 2013 Chief Technical Officer.
Hlavními úkoly v této roli bylo vedení standardizace procesů, nástrojů a výrobků, bezpečnost výrobků a podpora kritických projektů. V období od ledna 2014 do prosince 2014 byl Dr. Doppelbauer jmenován místopředsedou pro výzkum a technologie, Bombardier Transportation.
Má 25 let zkušeností v klíčových aspektech drážní techniky včetně signalizace, komunikace a kontroly. Od počátku roku 1990 se podílel na vývoji evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS). Jeho mezinárodní praxe zahrnuje působení v Rakousku, Francii, Velké Británii, Švédsku a Německu. Dr. Doppelbauer byl předsedou evropského železničního poradního výboru pro výzkum (ERRAC), Evropské technologické platformy železničního sektoru od roku 2012 do roku 2014. Od roku 2011 do června 2014 byl předsedou řídícího výboru společné technologické iniciativy SHIFT2RAIL. Reprezentoval Bombardier Transportation v řídící radě SHIFT2RAIL.