Mikołaj Wild

CEO and President
Centralny Port Komunikacyjny, Poland