Témata IRFC 2022

1) PŘÍSPĚVEK ŽELEZNIČNÍHO SEKTORU PRO „ZELENOU DOHODU EU“

  2) ŽELEZNIČNÍ INTEROPERABILITA A STANDARDIZACE

   3) VÝZKUM A INOVACE EU V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

    4) VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SÍŤ JAKO AKCELERÁTOR MOBILITY

     5) TEN-T – SPOLEHLIVÁ A ODOLNÁ TRANSKONTINENTÁLNÍ SÍŤ