Víza

Vízová podpora

Pro udělení krátkodobého jednorázového víza do České Republiky je nutno podat řádně ověřené vízové pozvaní.   Vyřízení, ověření a poštovní zaslaní vízových pozvání pro účastníky konference zajistí organizátor – firma OLTIS Group.  Jestli pro cestování do České Republiky potřebujete vízum, při vyplňování registrace na účast v konferenci uveďte počet potřebných vízových pozvání.

Rovněž zašlete prosím na e-mailovu adresu info@irfc.eu následující informace, potřebné pro vyřízení pozvání.

Pro každého účastníka:

  • jméno a příjmení latinkou (tak, jak v cestovním pasu),
  • datum a místo narození,
  • číslo cestovního pasu,
  • adresu trvalého bydliště,
  • státní příslušnost,
  • fotokopii pasu.

Vyřízení pozvání a zaslání poštou trvá zpravidla dva až tři týdny. Pozvání začneme vyřizovat až po uhrazení faktury.