O konferenci IRFC

Mezinárodní fórum a konference železniční dopravy (IRFC) je významná událost v kalendáři mezinárodního železničního sektoru. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy.

7. ročník mezinárodní konference IRFC 2022, který proběhne 5. – 7. října 2022 v Praze, získal záštitu Úřadu vlády České republiky udělenou v rámci předsednictví České republiky Radě EU v roce 2022.
Zároveň byla konference IRFC 2022 vybrána do kalendáře doprovodných akcí českého předsednictví.

Statut oficiální akce předsednictví České republiky Radě EU ještě zvýší národní i mezinárodní prestiž IRFC 2022, poskytne další možnosti a synergie související s předsednictvím ČR a umožní uspořádat velice úspěšnou akci mezinárodního rozsahu. Odborný program bude sestaven tak, aby přinesl nové a plně aktuální informace z železničního sektoru v kontextu mezinárodní dopravy na evropském kontinentu.

Organizátorem této důležité akce je společnost OLTIS Group.

 

Typy sponzorství

О нас

Международный железнодорожный форум и конференция (IRFC) является одним из ведущих событий в международном календаре и объединяет вместе топ-менеджеров и влиятельных лиц, специалистов в сфере железнодорожного транспорта и логистики, клиентов, влиятельных политиков и организаций со всей Европы.

7-я Международная конференция IRFC 2022, которая состоится 5-7 октября 2022 года в Праге, получила Патронат Учреждения правительства Чешской Республики, предоставленный в связи с председательством Чехии в Совете ЕС в 2022 году. В то же время конференция была включена в календарь сопутствующих мероприятий председательства Чехии!

Устав Официальные мероприятия Председательство Чехии в Совете ЕС будет способствовать дальнейшему повышению национального и международного престижа IRFC 2022, предоставит дополнительные возможности и синергию, связанные с председательством Чехии, и позволит организовать очень успешное международное мероприятие. Специальная программа будет составлена таким образом, чтобы принести новую полную информацию о текущих событиях и изменениях в международном железнодорожном секторе Европы.

Организатором этого важного мероприятия является компания OLTIS Group.

 

Typy sponzorství

Pod záštitou

S podporou

Патронат

С поддержкой

Místo konání

Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha, Czech Republic

Место проведения

Clarion Congress Hotel Prague
Прага, Чешская Республика

Registrační poplatky

 • Standardní poplatek
  20 900 Kč

  Registrační poplatek zahrnuje

  Vstup na konferenci a odbornou výstavu
  Dokumentaci
  Občerstvení a obědy o přestávkách
  Gala-večeři (1. den)
  Českou večeři (2. den)
  Exkurzi (3. den)


  Platí od 1. 9. 2021

 • Individuální cena
  Individuální cena v Kč

  Registrační poplatek zahrnuje

   Vstup na konferenci a odbornou výstavu
   Dokumentaci
   Občerstvení a obědy o přestávkách
   Gala-večeři (1. den)
   Českou večeři (2. den)
   Exkurzi (3. den)


  Sponzoři, vystavovatelé, individuální dohoda

Регистрация

 • Standardní poplatek
  20 900 Kč

  Registrační poplatek zahrnuje

  Vstup na konferenci a odbornou výstavu
  Dokumentaci
  Občerstvení a obědy o přestávkách
  Gala-večeři (1. den)
  Českou večeři (2. den)
  Exkurzi (3. den)


  Platí od 1. 9. 2021

 • Individuální cena
  Individuální cena v Kč

  Registrační poplatek zahrnuje

   Vstup na konferenci a odbornou výstavu
   Dokumentaci
   Občerstvení a obědy o přestávkách
   Gala-večeři (1. den)
   Českou večeři (2. den)
   Exkurzi (3. den)


  Sponzoři, vystavovatelé, individuální dohoda

Zprávy IRFC

Новости IRFC