TISKOVÁ ZPRÁVA

Úspěchy Mezinárodního železničního fóra a konference IRFC 2022

Ve dnech 5. – 7. října 2022 proběhl v Clarion Congress Hotel Prague již 7. ročník mezinárodní železniční konference, tentokrát pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. udělenou v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022. Dalšími patrony IRFC 2022 byly významné evropské organizace ERA (Agentura EU pro železnice), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), CER (Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury), UIC (Mezinárodní železniční unie), společný podnik Europe’s Rail a Ministerstvo dopravy České republiky. Konferenci podpořilo také 16 partnerů, zejména z řad národních a mezinárodních organizací železničního průmyslu, dopravy a logistiky. Tuto úspěšnou akci s celoevropským dosahem pořádala již tradičně společnost OLTIS Group.

Zájem o IRFC 2022 předčil očekávání. Nabitý program přilákal celkem 217 účastníků z 18 zemí, během odborného programu proběhlo 55 vystoupení a prezentací řady prestižních řečníků a moderátorů. Konference byla doprovázena tradiční odbornou výstavou, na které se prezentovalo 16 vystavovatelů z řad železničních dopravců, železničního průmyslu, IT společností, mezinárodních organizací a médií. Velký dík patří i 15 významným sponzorům. Nedílnou součástí konference byly doprovodné akce, Galavečer první den a „Český večer“ po skončení druhého jednacího dne.

Heslo IRFC 2022 „Společně vytvořme železnici nové generace“ rezonovalo po celé tři dny jejího trvání ve všech sekcích.
Uvítací proslov pana Martina Kupky, ministra dopravy České republiky, zdůraznil priority železniční dopravy, které jsou hnacím motorem českého předsednictví. Železniční doprava je základem národního dopravního systému pro dosažení dopravy, která je bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. S ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu musí železnice výrazně omezit emise v dopravním sektoru a v návaznosti na to je třeba propagovat ekologické dopravní módy. Potřebujeme dopravní síť, která je robustní z pohledu kapacity, bezpečnosti a energetické účinnosti s co nejméně slabými místy. Zvýšení kapacity železniční infrastruktury, soustředění se na výstavbu vysokorychlostních tratí a dokončení revize nařízení TEN-T jsou hlavními výzvami českého železničního sektoru pro zajištění udržitelné konektivity napříč Evropskou unií s navržením rozšíření koridorů dopravy EU i na území Ukrajiny a Moldávie.

Ostatní přednášející z Evropské komise a sektorových organizací v první sekci také zmínili potřebu digitalizace a automatizace, přípravu železničního sektoru na pokračování jednání ohledně několika důležitých legislativních návrhů balíčku Fit for 55, které přispějí k dekarbonizaci dopravy.

Moderátor druhé sekce, ředitel ERA Josef Doppelbauer, shrnul prezentace všech přednášejících a panelistů týkající se standardizace a interoperability do stručného výstižného prohlášení, že bez standardizace, interoperability a implementace ERTMS za přispění digitálního automatického spřáhla není možné vytvořit odolnou, schopnou a nadevše bezpečnou evropskou železnici. Nebude to snadná cesta, bude dlouhá a plná kompromisů, ale čím dříve začneme, tím dříve budeme moci mít užitek z výsledků dalších výzkumných projektů.

Druhý den pokračoval tam, kde první den skončil. Výzkum a inovace pod záštitou partnerství Europe’s Rail JU, kooperace mezi členskými státy a využívání synergií jsou zásadními pro další vývoj železničního sektoru. To bylo hlavním posláním shrnutí moderátora třetí sekce, Carla Borghiniho, výkonného ředitele Europe’s Rail JU. Připomněl také, že železnice není v dopravním systému izolovaným prvkem, musí být zahrnuta do inteligentních dopravních systémů a využívat příležitostí spolupráce např. s EUSPA (Agentura Evropské unie pro Kosmický program) a jinými institucemi, aby nezůstala technologicky pozadu.

Čtvrtá a pátá sekce byly velmi blízce spjaté. Sekce o vysokorychlostní dopravě byla moderována europoslancem Ondřejem Kovaříkem a pátá sekce o TEN-T byla moderována Wimem van de Campem, speciálním poradcem komisařky pro dopravu. Bylo řečeno, že spojování nejdůležitějších obchodních center a měst všech zemí EU v co nejkratší době vysokorychlostní železniční sítí není jen ambiciózním plánem, ale nutností. Nejenže toto sníží uhlíkovou stopu, zvýší kapacitu konvenční železniční sítě, ale také umožní lepší a efektivnější asistenci kterémukoli členskému státu nebo kandidátní zemi v případě krize. Můžeme to vidět na příkladu asistence Ukrajinským drahám, jejichž zástupci jasně a přesně definovali své potřeby. Přednášející v obou sekcích také zdůraznili, že by měla být věnována pozornost fyzické bezpečnosti i kyberbezpečnosti, a že kritická dopravní infrastruktura v EU by měla být postavena na principu duálního užití pro civilní a vojenskou mobilitu.

Poslední den konference byl věnován odborné exkurzi na nejmodernější regionální trať v České republice – Švestkovou dráhu. V rámci exkurze byli účastníci seznámeni s nejnovějšími trendy zabezpečovací techniky v železniční dopravě, včetně monitorování tratí drony či vývojem provozu autonomního vlaku. Ze zpětné vazby účastníků bylo zřejmé, že AŽD Praha, vlastník a provozovatel této železnice, dělá svou práci na nejlepší možné úrovni.
Celkově konference splnila všechny své cíle a stala se opravdu otevřeným fórem pro diskusi napříč velmi širokým spektrem železničního světa.

Pro více informací můžete navštívit webové stránky konference www.irfc.eu.