Registrace

Registrační poplatek

 • standardní cena za jednoho účastníka: 20 900 Kč

Speciální ceny

 • sponzoři, vystavovatelé, smluvní dohoda: individuální cena
 • doprovázející osoba: 4 900 Kč (vstup pouze na společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, exkurze)
 • vyřízení a zaslání „Pozvání“ pro vyřízení víza: 1 690 Kč
 • individuální cena – Tisk (Média partner IRFC): 4 900 Kč (nezahrnuje společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, železniční exkurze)
 • individuální cena – Univerzity, školy: 4 900 Kč (nezahrnuje společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, železniční exkurze)

Ceny jsou bez DPH 21 %. Po obdržení registraci potvrdíme a zašleme e-mailem zálohovou fakturu. Platba musí být provedena před uskutečněním konference. (V případě, že platbu neobdržíme v termínu splatnosti, budete na tuto skutečnost upozorněni a následně může být Vaše registrace zrušena.)

Registrační poplatek zahrnuje

  • vstup na konferenci a odbornou výstavu
  • dokumentaci
  • občerstvení a obědy o přestávkách
  • gala-večeři (1. den)
  • českou večeři (2. den)
  • exkurzi (3. den)

Storno podmínky

Při zrušení účasti po 15. srpnu 2022 bude registrační poplatek vrácen snížený o 5200 Kč (bez DPH) na pokrytí administrativních nákladů. Při zrušení účasti po 31. srpnu 2022 bude účtován plný registrační poplatek. Účast náhradníka je možná.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ