Registrace

Registraci můžete provést online na webové stránce konference (odkaz dole). Počet účastníků je omezen.

Registrační poplatek

 • standardní cena po 1. 12. 2019: 20 900 Kč

Speciální ceny

 • sponzoři, vystavovatelé, smluvní dohoda: individuální cena
 • doprovázející osoba: 4 900 Kč (vstup pouze na společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, exkurze)
 • vyřízení a zaslání „Pozvání“ pro vyřízení víza: 1 690 Kč
 • individuální cena – Tisk (Média partner IRFC): 4 900 Kč (nezahrnuje společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, železniční exkurze)
 • individuální cena – Univerzity, školy: 4 900 Kč (nezahrnuje společenské akce: Gala-večer, Česká večeře, železniční exkurze)

Ceny jsou bez DPH 21 %. Po obdržení registraci potvrdíme a zašleme e-mailem zálohovou fakturu. Platba musí být provedena před uskutečněním konference. (V případě, že platbu neobdržíme v termínu splatnosti, budete na tuto skutečnost upozorněni a následně může být Vaše registrace zrušena.)

Registrační poplatek zahrnuje

 • vstup na konferenci a odbornou výstavu
 • dokumentaci
 • občerstvení a obědy o přestávkách
 • gala-večeři (1. den)
 • českou večeři (2. den)
 • exkurzi (3. den)
 • Storno podmínky

  Při zrušení účasti po 15. únoru 2020 bude registrační poplatek vrácen snížený o 5200 Kč (bez DPH) na pokrytí administrativních nákladů. Při zrušení účasti po 28. únoru 2020 bude účtován plný registrační poplatek. Účast náhradníka je možná.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ