Téma výzkum a inovace EU v globalizovaném světě bude obsahem 3. sekce

Konference IRFC 2022 se koná od 5. do 7. 10. 2022 – tedy v polovině českého předsednictví Radě EU. Bude tedy již možné částečně posoudit, zda priority ČR pro dopravu, a zvláště pak pro železnici, byly v rámci předsednictví nastaveny správně. Jednou z priorit ČR v rámci předsednictví je také oblast výzkumu a inovací, tedy téma, které otevírá diskusi o důležitosti digitalizace, automatizace a propojení na jiné obory v dopravním systému Evropy, co vše rozvoj železnice podporuje a co mu naopak v některých případech brání. Velkým přínosem konference bude fakt, že na jednom místě budou moci diskutovat zástupci všech oblastí železničního sektoru.    

Konference IRFC je dlouhodobě zaměřena na všechny důležité a strategické oblasti železničního systému. V souhrnu se jedná o několik velmi odlišných částí. Druhý den konference budou mít účastníci možnost diskutovat o výzkumu a inovacích u ranní kávy s Carlem Borghinim, výkonným ředitelem Europe´s Rail JU. Carlo Borghini moderuje také navazující třetí sekci konference. Ta nabídne množství témat a řečníků z různých oblastí výzkumu a inovací. Philippe Froissard z DG RTD bude hovořit o synergiích, které jsou pro železniční sektor velmi důležité, Miroslav Haltuf – zástupce ČR v ERJU –  Europe´s Rail States Representatives Group zmíní nejvýznamnější změny v evropském partnerství oproti předchozímu období. Účastníci se také budou moci dovědět o zkušenostech zakládajících členů partnerství ERJU, ale také o tom, zda a jak může vodík přispět k rozvoji nízkoemisní železnice (prezentaci přednese pan Petr Mervart z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR). Stranou nezůstane ani propojení na moderní satelitní technologie, které podporuje EUSPA. A stranou nezůstanou ani praktické zkušenosti firem zapojených do výzkumu a inovací.         

V moderované diskusi pak bude dán prostor na případná doplňující vysvětlení a odpovědi na otázky z auditoria.   

Share: LinkedIn