Fundacja ProKolej – novým polský partner konference IRFC 2022

Od počátku bylo cílem nadace rozšiřovat možnosti rozvoje železniční dopravy, chránit práva zákazníků a uživatelů železnice a prezentovat potenciál a potřeby tohoto odvětví. Organizace aktivně pracuje na zlepšení image polské železnice, zprůhlednění podmínek jejího provozu, podpoře rozvoje a zvýšení bezpečnosti dopravy a investic v tomto odvětví.

Nadace denně udržuje intenzivní korespondenci s polskými ústředními a místními správními orgány, jakož i s podnikateli a regulátory trhu, aktivně se podílí na poskytování stanovisek k právním předpisům a rozvojovým programům a plánům. Účastní se zasedání parlamentních výborů, pracovních skupin a názorových skupin. Analyzuje a prezentuje výsledky vlastních analýz a studií jevů, které se na dopravním trhu vyskytují. Přímo spolupracuje s univerzitami a podílí se na vědeckém výzkumu a publikacích o železnici.

Rada nadace a Vědecká rada, které ji podporují, oživují spolupráci železničních subjektů, kontakty vědeckých a obchodních kruhů. Pod jejich záštitou se pořádají cyklické debaty, konference, workshopy z cyklu Kolej365.

Nadace ProKolej
Ulice Skorupki 5
00-546 Varšava
ProKolej

Share: LinkedIn