Ministr dopravy České republiky převzal záštitu nad konferencí IRFC 2020

Je nám velkou ctí, že záštitu nad mezinárodní konferencí IRFC 2020 převzal ministr dopravy České republiky, pan JUDr. Vladimír Kremlík. Pan ministr ocenil diskuzní témata týkající se současnosti i budoucnosti železnice i mezinárodní úroveň připravované konference.

Projevené důvěry, která nás zavazuje, si nesmírně vážíme a děkujeme za ni.

Organizační výbor IRFC 2020

Share: LinkedIn