Nový media Partner – Future Rail

Future Rail je základním materiálem ke čtení pro ty, kteří rozhodují v oblasti železniční dopravy. Magazín přináší nejnovější zprávy a analýzy v zajímavé, interaktivní formě. Tento měsíčník, který byl zpracován týmem zkušených redaktorů a přispěvatelů, dává dohromady podnikatelské postřehy, analýzy klíčových problémů, které ovlivňují průmysl a nejnovější technologický vývoj.
Vzhledem k neustále se měnící situaci, bychom měli být všichni informováni o globálním dění v železničním průmyslu. Future Rail podává zprávy (informuje) o dopravní politice, projektech v oblasti infrastruktury, o technologiích ve všech oblastech železniční výstavby a údržby, osobní a nákladní dopravě, o vozovém parku a strojním zařízení, ale i o i železničních stanicích a službách, které se týkají jízdenek a cestujících.


Future Rail

Share: LinkedIn