Nový Mediapartner – European Railway Review

European Railway Review je technický časopis pro evropský železniční průmysl, který vychází jednou za dva měsíce a obsahuje témata o infrastruktuře, vozovém parku, údržbě tratí, GSM-R a traťových strojích.

Je určen pro nové technologie a vývoj v rámci tohoto velmi důležitého a rychle rostoucího odvětví. European Railway Review je technický časopis pro evropský železniční průmysl a důležitý zdroj pro každého, kdo je zapojen do dění na evropských železnicích. Každé číslo nabízí vysokou úroveň jednotlivých technických a obchodních příspěvků od předních evropských odborníků železničního průmyslu.

Naši čtenáři jsou obeznamováni s novými trendy a projekty v rámci dynamického evropského železničního prostředí, obsahuje články a témata, které ovlivňují tento sektor, včetně infrastruktury, vozového parku, údržby tratí, GSM-R a traťového strojního zařízení. Jsme hrdi na naši redakční integritu, to znamená, že přitahujeme pozornost špičkových odborníků psát o tématech, o kterých chtějí vědět naši čtenáři. Navíc máme znalosti naši uznávané redakční rady, ve které je devět předních odborníků z železniční oblasti. Podle auditu ABC, European Railway Review je pravidelně distribuován 7,494 čtenářům po celé Evropě.


ERR

Share: LinkedIn