POTVRZENA ÚČAST MINISTRA DOPRAVY A INFRASTRUKTURY MALTY, SOUČASNÉ PŘEDSEDAJÍCÍ ZEMĚ RADY EU

Evropské unii od ledna na půl roku předsedá Malta, země, představující pouhých 0,08 procenta unijní populace. Maltskou vládu bude na naší konferenci zastupovat pan Joe Mizzi. Pan Mizzi je členem parlamentu od roku 1987 a Maltským ministrem dopravy a infrastruktury se stal v březnu 2013.
Jsme velice rádi, že pan Mizzi přijal naše pozvání a bude mít úvodní slovo na moderovaném fóru dne 21. března 2017. Jeho řeč bude zaměřena na maltské priority předsednictví v oblasti dopravy a inovace (Shift2Rail) v odvětví železniční dopravy a na 4. železniční balíček a interoperabilitu. Rovněž bude mluvit o úloze malých členských států EU v rozvoji dopravní politiky EU, konkrétně o postupech normalizace a interoperability. Pan Mizzi vystoupí taky 22. března v úvodní části konference.

Share: LinkedIn