Představení nového mediálního partnera – Future Rail

Future Rail je nepostradatelným materiálem pro osoby s rozhodovací pravomocí v mezinárodním železničním průmyslu. Přináší vám nejnovější zprávy a poznatky v pohodlném digitálním formátu, který lze číst online ve webovém prohlížeči libovolného zařízení. Tento digitální časopis, který vychází měsíčně a je zdarma ke čtení online, přináší obchodní informace, analýzy klíčových otázek ovlivňujících průmysl a informace o nejnovějším technologickém vývoji. Future Rail pokrývá oblasti dopravní politiky, infrastrukturních projektů, technologií pro všechny oblasti železničních staveb, provozu a údržby, osobní a nákladní dopravy, vozových parků a stanic, prodej jízdenek a služeb pro osobní dopravu.

Více informací o našich produktech a službách naleznete na: Future Rail

Share: LinkedIn