Představení nového mediálního partnera – konference InnoRail 2019.

4. ročník konference InnoRail se bude konat ve dnech 12. – 14. listopadu 2019 v Budapešti.

Jednou z částí této konference, bude dvoudenní sekce „V4 + 9 CROSS-BORDER INNORAIL“ konaná ve dnech 13. – 14. listopadu.

Tato sekce je novou iniciativou a je organizována poprvé.

Zveme Vás na odbornou výměnu informací a myšlenek předních železničních operátorů ze zemí V4 a dalších členských států EU, jakož i ze západního Balkánu. Tato sekce je místem pro sdílení výzev, kterým firmy čelí, výsledků, kterých dosáhly, a nápadů s ohledem na vývoj, který je před námi v tomto regionu.

Součástí programu je navrhované vysokorychlostní železniční spojení mezi zeměmi V4. Mezi pozvanými řečníky jsou britští, němečtí a francouzští vysokorychlostní specialisté, kteří představí svá řešení. Bude také představena rekonstrukce tratě Budapešť – Bělehrad.

Hlavním cílem akce je rozšíření spolupráce mezi železničními odborníky.
Vlády zemí V4 uvažují o regionech s větším rozvojem mimo vlastní hranice. Stejně tak máme v úmyslu rozšířit profesionální spolupráci mimo region V4 tím, že poskytneme místo pro sdílení znalostí a výsledků inovací v souladu s cíli železniční politiky EU, jako je vzájemná interoperabilita.

Jsou zváni odborníci z těchto zemí: Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko.

Naší hlavní cílovou skupinou jsou manažeři infrastruktury, signalizace, dodávky energií, telekomunikačních a IT služeb.

Jste vítáni v Budapešti, pokud je vaší agendou vývoj železnice v tomto regionu, nebo pokud se zaměřujete na trhy produktů a služeb v tomto regionu a chcete se spojit se zástupci železnic.

Další informace naleznete na adrese: InnoRail

Registrační stránka: Registrace InnoRail

Těšíme se na viděnou v listopadu v Budapešti!

Share: LinkedIn