Propojení Evropy tratěmi TEN-T, sekce 5

Konference IRFC 2022 se koná v polovině českého předsednictví v Radě EU od 5. do 7. 10. 2022. Bude tedy již možné částečně diskutovat o tom, zda priority ČR pro dopravu, a zvláště pak pro železnici, byly v rámci předsednictví nastaveny správně. Jednou z priorit ČR v rámci předsednictví je také oblast strategických rozhodnutí v budování Transevropských dopravních sítí (TEN-T) jako odolné, multimodální, vysokokapacitní a bezpečné dopravní infrastruktury. Do této soustavy tratí je třeba plnohodnotně zařadit také vysokorychlostní železniční spojení v České republice a ve střední a východní Evropě. Je to téma, které reflektuje důležitost propojenosti Evropy, a to nejen v rámci EU, ale i v návaznosti na budoucí nové členy a také země, které mají dosud jen kandidátský status.  Velkým přínosem konference a nosným tématem 5. sekce bude téma napojení Ukrajiny na TEN-T jako strategického faktoru dalšího rozvoje spolupráce na její poválečné obnově.  Na jednom místě budou moci diskutovat zástupci různých oblastí, od správců infrastruktury zemí střední a východní Evropy, průmyslu a dopravců, včetně Ukrajinských železnic, s představiteli Evropské komise, členských států a evropských i světových institucí.     

Konference IRFC je dlouhodobě zaměřena na všechny důležité a strategické oblasti železničního systému. Velmi nabitý program druhého dne nabídne v dopoledním bloku oblast výzkumu a inovací a v odpoledním pak na sebe navazující sekce zaměřené na vysokorychlostní železniční dopravu a Transevropské dopravní sítě. Sekci k TEN-T bude moderovat paní Elzbieta Lukaniuk, členka kabinetu komisařky pro dopravu Evropské komise. S prezentacemi se představí slovenské Ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo obrany ČR s tématem vojenské mobility, Správa železnic představí projekt Via Vindobona. Mezivládní organizace CIT přednese prezentaci o právních aspektech mezinárodní dopravy a přepravy v různých právních režimech. Zatím se stále jedná o on-line prezentaci ukrajinského ministra infrastruktury Oleksandra Kubrakova, ale na místě v diskusi vystoupí zástupci Ukrajinských železnic, organizace IBS a další významní diskutující.  A nejen to  – mluvit se jistě bude také o tom, jak se bude TEN-T rozvíjet, jaké jsou možnosti ovlivnit kapacitu dosud používaných tratí, aby mohla lépe posloužit nákladní železniční dopravě. V moderované diskusi pak bude dán prostor na případná doplňující vysvětlení a odpovědi na otázky z auditoria.   

Share: LinkedIn