class="post_speaker-template-default single single-post_speaker postid-5375 header-simple">

Alojz Filipek

Technický ředitel
BUDAMAR, Slovensko

Vyštudoval Žilinskú Univerzitu v Žiline, Stavebnú fakultu so zameraním na projektovanie a stavbu železničních tratí. Po ukončení vysokej školy pracoval ako projektant a projektový manažér v spoločnosti SUDOP Košice, a. s.. Má viacročné skúsenosti s projektovým riadením infraštruktúrnych projektov modernizácie železničních koridorov, električkových tratí na Slovensku a rozvojových projektov v oblasti služieb železničnej prekládky. Od roku 2017 vykonáva funkciu technického riaditeľa spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s., v rámci ktorej zastrešuje prípravu a realizáciu rozvojových projektov spoločnosti.