Carlo Borghini

Výkonný ředitel
Europe’s Rail JU, Belgie

Carlo Borghini byl jmenován prvním Výkonným ředitelem společného podniku Shift2Rail v květnu 2016. Po konečné ratifikaci svého jmenování by měl být pan Borghini v této funkci po dobu 5-ti let.

Předtím, v červenci 2014 byl jmenován ředitelem korporátních služeb EDA. Byl podřízen pouze výkonnému řediteli a byl odpovědný za celkové řízení finančních a lidských zdrojů, jakož i administrativních záležitostí.
Od roku 2008 do roku 2014 pan Borghini zastával funkci náměstka výkonného ředitele ve společném podniku SESAR (SJU) v Bruselu. V této funkci měl speciální odpovědnost za korporátní řízení, správu a finance.

Předtím byl pan Borghini ředitelem a vedoucím finančního oddělení (CFO) pro Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD), specializované agentury OSN se sídlem v Římě.

Od roku 2005 do roku 2006 Carlo Borghini pracoval na generálním ředitelství pro rozpočet GŘ Evropské komise jako vedoucí útvaru interního auditu. Od roku 2001 do roku 2005, převzal funkci inspektora interního auditu pro další Generální ředitelství Evropské komise, GŘ AGRI.

Než se připojil k orgánům EU, pan Borghini zastával několik pozic souvisejících s financemi v soukromém sektoru. Od roku 1999 do roku 2001 působil jako ředitel, finanční ředitel a národní kontrolor banky American Express v Lucembursku. Od roku 1997 do roku 1999 byl hlavním finančním kontrolorem podniku SOPAF Group v italském Miláně.

Narodil se 1. září 1964 v Itálii. Je držitelem magisterského titulu v oboru podnikové ekonomiky. Jeho rodným jazykem je italština a ovládá taky perfektně francouzský jazyk.