Daniel Lopour

Referent pro rozvoj trhu
EUSPA, Česká republika

Daniel Lopour je zkušeným projektovým manažerem v oblasti dopravy a telekomunikací. Po ukončení studia na Dopravní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze začal kariéru jako projektový manažer pro výměnu elektronických údajů a identifikaci na radiové frekvenci ve společnosti GS1 poskytující nejčastěji používané identifikační a komunikační standardy v dopravě a logistice. V letech 2010 a 2011 zastupoval Českou republiku v expertní skupině Internet věcí v Evropské komisi. Dále vyučoval informační technologii v logistice v rámci dvoustupňového studijního programu EU-USA. Od roku 2012 je Daniel v rámci evropské agentury GNSS odpovědný za řízení činností rozvoje trhu týkajících se zavádění globálního navigačního satelitního systému, zejména v oblasti železniční a hromadné dopravy, a je projektantem multinárodních projektů výzkumu a vývoje.