François Bausch

Vicepremiér, Ministr pro mobilitu a veřejné práce
Vláda Lucemburského velkovévodství, Lucembursko

François Bausch se 4. prosince 2013 stal členem vlády koalice sklácájící se z Demokratické strany (DP), Lucemburské socialistické dělnické strany (LSAP) a Strany zelených (déi gréng) jako ministr pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu po parlamentních volbách 20. října 2013. Po parlamentních volbách 14. října 2018 byl François Bausch 5. prosince 2018 jmenován ministrem obrany, ministrem mobility veřejných prací, a ministrem vnitřní bezpečnosti ve vládě tvořené DP, LSAP a déi gréng.
Po rezignaci Félixe Braza ze zdravotních důvodů byl François Bausch 11. října 2019 vicepremiérem, přičemž mu zůstaly ostatní ministerská portfolia. 23. července 2020 François Bausch přenesl portfolio vnitřní bezpečnosti na Henriho Koxe, zatímco portfolia obrany a mobility s veřejnými pracemi si ponechal.
Jako člen Strany zelených od roku 1986 byl François Bausch poprvé zvolen do parlamentu v roce 1989 jako kandidát Strany zelených za volební okrsek Centre. Poslancem byl do roku 1992, poté byl znovu ve funkci od roku 1994 do 2013.