Jan Sviták

statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje, Česká republika