Kamil Pravdík


Agentura Evropské unie pro železnice

Od roku 2013, kdy nastoupili do Agentury EU pro železnice se Kamil Pravdík zabýval navrhováním technických specifikací interoperability (TSI) souvisejících se nákladními vagony, hlukem a přístupnosti železničního systému pro osoby se sníženou pohyblivostí a osoby se zdravotním postižením. Od poloviny roky 2019 byl hlavně aktivní v oblasti schvalování vozidel, což je nová regulatorní role ERA.