Martin Švehlík

Ředitel odboru přípravy VRT
Správa železnic, Czech Republic

Narodil se v roce 1978. Po maturitě na střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka v Praze vystudoval dopravní fakultu ČVUT. V roce 2015 pak dokončil studium na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Pracoval na Drážním úřadě jako referent speciálního stavebního úřadu a na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy jako specialista na dopravní koncepci v ateliéru dopravního inženýrství. Od roku 2013 pracuje na Správě železnic, nejdříve jako systémový specialista, pak jako vedoucí skupiny koncepce, vedoucí oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje (VRT = vysokorychlostní tratě). Od ledna 2021 je ředitel odboru přípravy VRT na úseku modernizace dráhy.