Miroslav Fukan

Výkonný ředitel
OLTIS Group, Česká republika

Miroslav Fukan, narozený v roce 1963, je absolventem Vysokého učení technického v Brně a specialistou na elektronické počítače.
Zastával funkci ředitele pro vývoj softwaru v organizaci Československé státní dráhy, v Centru informačních a komunikačních technologií.
Později se podílel na založení firmy JERID (nyní součást OLTIS Group), kde zastával pozici výkonného ředitele.
Vykonával funkci předsedy Výboru UNIFE pro malé a střední podniky, byl členem Výboru UNIFE pro strategii a členem Prezidentské rady UNIFE (2014-2017). Byl také členem Expertní skupiny Evropské komise pro konkurenceschopnost železničního dodavatelského průmyslu (2017-2019).

PRAXE:
▪ (1987-1988): České dráhy, železniční výpočetní středisko – PROGRAMÁTOR: Programování v jazyku Pascal a programovacím jazyku C, testování a realizace produktů.
▪ (1988-1990): České dráhy, železniční výpočetní středisko – MANAŽER PRO VÝVOJ: Vedoucí vývoje softwaru, odpovědnost za implementaci produktů.
▪ (1991-1993): České dráhy, Centrum informačních a komunikačních technologií – ŘEDITEL PRO VÝVOJ SOFTWARU: Vývoj softwaru, administrativa.
▪ (1994-2009): JERID – CEO (VÝKONNÝ ŘEDITEL): Všechny obchodní záležitosti týkající se založení společnosti, dodavatelské základny / zákaznické základny, projektů.
▪ (od roku 2009): OLTIS Group – VÝKONNÝ ŘEDITEL: Mezinárodní obchod, řízení vývoje softwaru, odpovědnost za divizi realizací, výzkumné a vývojové projekty (projekty EU), interní provoz organizace, smlouvy s dodavateli, lidské zdroje.