Miroslav Táborský

Technický ředitel
DAKO-CZ, Česká republika

Miroslav Táborský, narozený v roce 1986, je absolventem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v oborech strojní inženýrství se zaměřením na materiálové inženýrství a procesního inženýrství.
Profesní kariéru zahájil v automotive v oblasti vstřikovacích systémů pro dieselové motory. Následně pracoval pro nadnárodní strojírenskou skupinu GCE, zabývající se vývojem a výrobou systémů pro práci s technickými plyny v oblastech industry, medical a airospace, postupně na pozicích konstruktér, vedoucí technologie a projektový manažer inovačních projektů. Ve společnosti DAKO-CZ pracuje od roku 2019 z toho poslední dva roky na pozici technického ředitele.