Misho Hirato

Zástupce ředitele pařížské kanceláře
East Japan Railway Company, Japonsko

Misho HIRATO vystudoval obchodní správu na Manchesterské obchodní škole, bakalářské studium ekonomie na Univerzitě v Tokiu. Zastával několik vedoucích pozic v administraci, turismu a plánování strategie v East Japan Railway Company a jejich dceřiných společností, i ve veřejných orgánech.
1995, Nastoupil do East Japan Railway Company (JRE)
1997, Personální oddělení, pobočka Chiba
2001, Skupina pro projekt rozvoje a plánování IT businessu, hlavní sídlo JRE
2005, zástupce vedoucího, konsolidované účetní oddělení,
JR East Management Service Co., Ltd
2008, delegován na ministerstvo životního prostředí (japonská vláda) jako expert v oddělení životního prostředí a ekonomie
2010, Zástupce vedoucího, skupina projektu plánovací strategie turismu, hlavní sídlo JRE
2012, Delegován do Federace cestovního ruchu prefektury Fukui (organizace městské samosprávy) jako ředitel pro podporu prodeje
2015, Ředitel strategie korporátního plánování a prodejů, JR EAST VIEW Travel Service Co., LTD,
2018, Vedoucí, Skupina pro vysokorychlostní železnici, oddělení pro globální železniční obchod, mezinárodní vztahy, hlavní sídlo JRE
2019, Zástupce ředitele, pobočka v Paříži, JRE