Philippe Froissard

vedoucí oddělení “Future Urban & Mobility Systems“
Evropská komise / DG RTD, Belgie

Philippe Froissard vystudoval jaderné inženýrství v Grenoble (Francie) v roce 1988 a své PhD studium jaderné fyziky dokončil v roce 1992. Pracoval na výzkumu jaderné fůze v JET Joint Undertaking (UK) a pak na Commissariat à l’Energie Atomique (FR) do roku 1999. V roce 2000 nastoupil na Generálního ředitelství pro výzkum a vývoj při Evropské komisi a od té doby zastával pozice související s politikami a aktivitami spojenými s lidskými zdroji a mobilitou, mezinárodní spoluprací a výzkumnými infrastrukturami. V roce 2019 přešel na oddělení městských systémů a systémů mobility. Toto oddělení je odpovědné za strategii výzkumu a vývoje a aktivity spojené s pozemní dopravou, a to zejména se zaměřením na partnerství v Horizon Europe zaměřená na železnici (Europe’s Rail), bateriích (BATT4EU), bezemisní mobilitu (2ZERO) a kooperativní, propojenou a automatizovanou mobilitu (CCAM), i na rozvoj měst v rámci Horizon Europe mise Klimatický neutrální a chytrá města.