Sandra Géhénot

  • Sandra Géhénot

Ředitelka pro nákladní dopravu
UIC, Francie

Sandra Géhénot získala BA z oboru jazyků, MSC v oblasti podnikání a pracovala jako manažerka klíčových zákazníku pro Railfreight Distribution (mezinárodní nákladní divize British Rail) a EWS (nyní DB Cargo UK) 10 let. Poté nastoupila v roce 200 do UIC jako vedoucí poradce pro nákladní dopravu. Zde řídila projektu se zvláštním zaměřením na kombinovanou dopravu a rozvoj koridorů. V roce 2016 převzala funkci ředitelky pro nákladní dopravu. Sandra je belgické národnosti. Je vdaná a má jednu dceru.