Vladimír Kampík

Ředitel pro Evropské záležitosti
AŽD Praha/UNISIG, Česká republika

Ing. Vladimír Kampík, MBA, MIRSE, vystudoval železniční průmyslovou školu a Dopravní elektroinženýrství obor Zabezpečovací a sdělovací technika na ZČU v Plzni. U společnosti AŽD Praha pracoval ve výzkumu a vývoji, zahraničním obchodu a nyní má na starosti strategii firmy a zastává funkci ředitele pro evropské záležitosti.
V minulosti působil v mezinárodním vývojovém projektu UIC (světová federace železnic) ve švýcarském Curychu a etabloval AŽD mezi světové dodavatele technologie ERTMS, když vedl zastoupení AŽD při evropských institucích v Bruselu.
Oblasti ERTMS a ETCS se aktivně věnuje v rámci UNIFE již od roku 2004 a prosazuje zavádění ETCS v ČR a v Evropě. V roce 2008 se stal členem pracovní skupiny výrobců železničních zabezpečovacích zařízení UNIFE CCS platform a v letech 2010 – 2018 byl jejím předsedou. Od roku 2009 pracuje v řídícím výboru ERTMS v Bruselu, který v letech 2020-2022 řídil. Zároveň od roku 2012 spoluřídí Konsorcium UNISIG, které tvoří specifikace systému ETCS pro EU Agenturu pro železnice.
Zapojil AŽD do programu evropského společného podniku s Evropskou komisí pro výzkum a vývoj na železnici s názvem Shift2Rail a nyní působí v obdobném podniku Europe’s Rail.
Je propagátorem technologie ERTMS v České republice a myšlenky interoperability.