Walter Götz

Vedoucí kabinetu komisařky pro dopravu Adiny Vălean
Evropská komise, Belgie

Walter Geotz je od prosince 2019 vedoucím kabinetu komisařky pro dopravu Adiny Vălean. Před nastoupením na Evropskou komisi byl úředníkem na generálním sekretariátu Evropského parlamentu v Bruselu. Od dubna do listopadu 2019 byl vedoucím sekretariátu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a od dubna 2019 do března 2019 byl vedoucím sekretariátu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Od listopadu 2019 do června 2011 byl vedoucím sekretariátu zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi (CRIS). Walter Goetz nastoupil do správy Evropského parlamentu jako správce na sekretariátu ITRE v roce 2006. Později působil v oddělení transatlantických vztahů Evropského parlamentu. Od dubna 2003 do prosince 2005 pracoval jako správce v Evropské komisi, kde odpovídal za finanční služby oddělení trhu s cennými papíry a bankovnictví v DG MARKT. Začátkem jeho kariéry bylo německé federální ministerstvo financi v Bonnu a Berlínu v letech 1998 až 2003, kde zastával různé pozice, m.j. referent pro cla, fiskální politiku, a v právních odděleních. Vystudoval práva na Univerzitě v Konstanz v Německu.