Wim van de Camp

Speciální poradce komisařky Valean
Evropská komise, Belgie

Současné politické aktivity:
* 02-07-2019… Předseda zahraničního výboru CDA.
Člen politického shromáždění EPP.
Člen pracovní skupiny pro zahraniční věci EPP.
Člen pracovní skupiny pro mezikulturní a mezináboženský dialog EPP.

* 02-07-2019… Člen národního výboru pro řízení lidských zdrojů (hledání talentů) výboru CDA.
Idem Výbor CDA pro řízení lidských zdrojů provincie Jižní Holandsko.
* 01-07-2020… Zvláštní poradce pro udržitelnou dopravu (Green Deal) paní Adiny-Ioany Valeanové, komisařky EU pro dopravu.
* 01-10- 2020… místopředseda správní rady EIPA Maastricht.
Evropský institut pro veřejnou správu.
* 01-03-2021… nizozemský velvyslanec Evropského roku železnice 2021.