Společnost Cargo Wagon – partner konference IRFC 2022

CARGO WAGON

Cargo Wagon je partnerem mezinárodné konference železničné dopravy IRFC 2022, která se uskuteční 5. – 7. října v Praze. Nákladní vozy společnosti Cargo Wagon se účastní přeprav v celém regionu střední a východní Evropy. Naším dlouhodobým cílem je už dnes přinášet zákazníkům taková řešení, aby přepravy po železnici byly rychlejší, bezpečnější a spolehlivější.

Konference IRFC 2022 tradičně propojuje evropské výrobce, nákladní dopravce, intermodální operátory a speditéry, kteří zde představí své služby a příklady nejlepší praxe v železniční nákladní přepravě a logistice. V kontextu Zelené dohody EU se budou letošní řečníci zamýšlet, jak udělat evropskou železnici rychlejší, bezpečnější a konkurenceschopnější.
Nákladní vozy společnosti Cargo Wagon se každý den účastní přeprav v celém regionu střední a východní Evropy. Mezi zákazníky společnosti počítáme největší železniční dopravce a speditéry v regionu. Našim dlouhodobým cílem je už dnes dodávat zákazníkům taková řešení, aby jejich přepravy byly rychlejší, bezpečnější a spolehlivější. Zelená dohoda EU je pro osobní i nákladní železniční dopravu v Evropě mohutným stimulem a otevírá příležitosti pro inovace a dynamický rozvoj sektoru v dohledné budoucnosti. Rozvoj, na kterém se chce Cargo Wagon aktivně podílet.

Společnost Cargo Wagon je sponzorem oběda první konferenční den. Budeme rádi, pokud se s Vámi na konferenci potkáme a všem účastníkům a hostům přejeme živou a inspirativní debatu.

Cargo Wagon spravuje jednu z největších privátních flotil nákladních železničních vozů ve střední Evropě. Našim největším zákazníkem je společnost ZSSK CARGO, které pronajímáme široké portfolio standardních, krytých a cisternových vozů. Mimo Slovensko dodáváme našim zákazníkům především vysokostěnné, výsypné a plošinové vozy pro přepravy v energetice, hutnictví a dřevozpracujícím průmyslu.

Share: LinkedIn