Stanovisko organizačního výboru ohledně konání konference IRFC 2020

„Programový a organizační výbor v současné době nadále pracují na přípravě konference v souladu s opatřeními a rozhodnutími vlády ČR a Bezpečnostní rady státu. Programový a organizační výbor chápe, že „současná epidemiologická situace týkající se šíření koronaviru v Praze, jejím okolí a České republice nedává důvod k oficiálním opatřením k omezení akcí jakéhokoli druhu s počtem účastníků pod 5 000“.

Vezměte, prosím, na vědomí, že neexistují žádná omezení cestování do Prahy nebo České republiky, ani žádná jiná omezení pro kongresy, soukromé nebo veřejné akce do 5 000 účastníků. Programový a organizační výbor IRFC v současné době nevidí potřebu doporučení nebo omezení, pokud jde o významné události, které se konají v Praze.

O případných změnách vás budeme okamžitě informovat.“

Share: LinkedIn