Konference IRFC 2022 představí strategické směřování české a evropské železniční dopravy, 1. sekce

Konference IRFC 2022 se uskuteční v Praze od 5. do 7. října 2022 – to znamená v polovině českého předsednictví v Radě EU, jehož je oficiální akcí. Bude tedy již možné částečně posoudit, zda priority ČR pro dopravu, a zvláště pak pro železnici, byly v rámci předsednictví nastaveny správně. Konference IRFC 2022 se tohoto tématu dotkne hned v úvodu a otevře diskusi o důležitosti železnice v dopravním systému Evropy, co vše rozvoj železnice podporuje a co jejímu rozvoji naopak v některých případech brání. Velkým přínosem konference bude fakt, že na jednom místě budou moci diskutovat zástupci všech oblastí železničního sektoru.

Konference IRFC je dlouhodobě zaměřena především na strategické oblasti české a evropské železniční dopravy. V souhrnu se jedná o několik velmi odlišných částí. V první sekci, kterou moderuje Libor Lochman, nabídneme širokou škálu řečníků, počínaje komisařkou Evropské komise pro dopravu, ministrem dopravy ČR a představiteli evropského a českého železničního sektoru. Tématem této sekce je strategické směřování železnice v době postcovidové, k naplnění cílů EU Green Deal a dalších aktuálních potřeb souvisejících s geopolitickou situací. Prezentace jednotlivých řečníků budou vždy reflektovat základní cíle celkové politiky a strategie směřování železnice jako páteře mobility v EU a členských státech z pohledu politiků, dopravců, manažerů infrastruktury a dodavatelského průmyslu. Zastoupeny svými nejvyššími představiteli budou nejdůležitější sektorové asociace jako je CER, UIC, UNIFE, jejichž pohled na strategické směřování evropské železnice je velmi důležitý pro přípravu a naplňování společných cílů EU. V moderované diskusi pak bude dostatečný prostor na případná doplňující vysvětlení a odpovědi na dotazy z auditoria.

Share: LinkedIn