Svět železnice pod záštitou českého předsednictví v Radě EU v říjnu v Praze

Ve dnech 5. – 7. října 2022 proběhne v Praze konference IRFC 2022 (International Railway Forum & Conference), která se uskuteční pod záštitou předsednictví České republiky v Radě EU. Konference je pro organizace a firmy doprovázena možností prezentace ve výstavním prostoru Clarion Congress Hotelu v Praze Vysočanech. Již nyní se můžete na IRFC 2022 zaregistrovat zde a informace pro zájemce o vystavování jsou ke stažení zde.

Konference IRFC 2022 je rozdělena do pěti odborných sekcí a nabídne také technickou exkurzi s velmi zajímavým obsahem. Odborné sekce jsou zaměřeny na nejdůležitější oblasti železničního sektoru z pohledu strategického, technického, výzkumně – inovačního a infrastrukturního. V každé odborné sekci bude po prezentacích následovat moderovaná diskuze. Všichni účastníci mohou očekávat velmi bohatý a vysoce odborný program s možností setkat se a diskutovat s významnými představiteli železničního odvětví v ČR a EU.

Konferenci zahájí výkonný ředitel OLTIS Group, pan Ing. Miroslav Fukan a následovat budou úvodní pozdravy ministra dopravy České republiky Martina Kupky a Komisařky pro dopravu Adiny Valean. Promluví také, a symbolickou předsednickou štafetu si převezme od ČR, zástupce Švédska.

V první sekci s názvem Přispění železničního sektoru pro „Zelenou dohodu EU“, kterou bude moderovat Libor Lochman, bude mít úvodní slovo ministr dopravy ČR Martin Kupka a komisařka pro dopravu Adina Valean. Z jejich vystoupení se dozvíme, jaké priority bude mít železniční doprava v následujících letech v ČR i v Evropě a jak železnice může ovlivnit splnění cílů tzv. Zelené dohody. Za Evropskou komisi k této oblasti promluví také Rosalinde van der Vlies z DG RTD. Pozici železničního sektoru doplní výkonný ředitel CER Alberto Mazzola, výkonný ředitel UNIFE Philippe Citroen a generální ředitel UIC Francois Davenne. Český železniční sektor bude zastoupen generálním ředitelem a předsedou představenstva Českých drah a generálním ředitelem Správy železnic.

Druhá sekce, jejímž moderátorem bude Josef Doppelbauer, výkonný ředitel EU Agency for Railways, má název Železniční interoperabilita a standardizace. Hlavními oblastmi v této sekci budou Revize TSI v revizním cyklu 2022, ERTMS a jeho další rozvoj a Digitální automatické spřáhlo (DAC). K jednotlivým oblastem této sekce promluví Keir Fitch z DG MOVE, Matthias Ruette z DG MOVE (Evropský koordinátor ERTMS), Tomáš Tóth z ČD Cargo a další významní řečníci z průmyslového sektoru a drážních úřadů.
První den konference bude zakončen galavečeří v místě konání konference.

Druhý den konference bude zahájen „Snídaní s Carlem Borghinim“, na kterou naváže třetí sekce konference Železniční výzkum a inovace z pohledu EU a globalizovaného světa, kterou bude Carlo Borghini také moderovat. V této sekci bude představen EUROPE´s Rail JU, který zajišťuje financování podpory železničního výzkumu a inovací v rámci EU. Hlavními řečníky v této sekci budou Helena Langšádlová (ministryně pro výzkum a inovace), Rosalinde van der Vlies z DG RTD a zástupci zakládajících členů EUROPE´s Rail JU z České republiky (České dráhy a AŽD Praha).

Čtvrtá sekce Vysokorychlostní železniční síť jako akcelerátor mobility bude moderována generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou a její obsah je zaměřen rozvoj a výstavbu VRT ve střední a východní Evropě. S prezentacemi vystoupí zástupce Ministerstva dopravy ČR, Kristian Schmidt z DG MOVE, Andreas Boschen z CINEA a Martin Švehlík ze Správy železnic. Zástupci SNCF, DB a ÖBB představí své rozvojové a technické plány pro VRT. Probíhá také jednání o možnosti představení obchodního modelu VRT v Japonsku.

Poslední pátá sekce – TEN-T – spolehlivá a odolná transkontinentální síť bude moderována Heraldem Ruitersem z DG MOVE. Sekce bude zaměřena na rozvoj evropských dopravních sítí, naplňování multimodálních principů a právních rámců v těchto sítích. Bude představena vize vojenské mobility a případné konkrétní reakce na aktuální geopolitická témata. Hlavními řečníky budou Peter Hrapko z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky, Erik Evtimov z CIT, zástupce Ministerstva obrany ČR a Radek Čech ze Správy železnic.

Odborná část konference bude ukončena v 17:00 a následovat bude Česká večeře.

V pátek 7. října bude uskutečněna návštěva Švestkové dráhy, kde budou představeny některé vyvíjené nové technologie a účastníci budou moci také ochutnat některé odrůdy českých vín.

Účast na konferenci přinese nové informace a poznatky a účastníci také získají jedinečnou příležitost k setkání s významnými odborníky železničního světa. Registrace probíhá přes webovou stránku konference.

Share: LinkedIn