Trendy železniční interoperability a standardizace, 2. sekce

Konference IRFC 2022 se koná od 5. do 7. 10. 2022 – zhruba v polovině českého předsednictví v Radě EU. Poskytne tedy již možnost částečně posoudit, zda priority ČR pro dopravu, a zvláště pak pro železnici, byly v rámci předsednictví nastaveny správně. Jednou z priorit ČR je mimo jiné železniční interoperabilita a standardizace, téma, které může zahájit diskusi o naplnění jednotného evropského železničního prostoru.  Co interoperabilita pro rozvoj železnice znamená, v čem mu pomáhá a v čem přináší možné překážky, to bude tématem 2. sekce – Interoperabilita a standardizace, kterou bude moderovat Josef Doppelbauer, výkonný ředitel Agentury EU pro železnice.

Tematicky je sekce rozdělena do 3 oblastí:

– TSI revizní cyklus 2022 – jeho význam a naplnění

– Nová generace ERTMS – vize nebo realita?  

– Digitální automatické spřáhlo (DAC) – výzva pro nákladní dopravu

K těmto tématům budou zaměřeny prezentace ERA, evropského koordinátora pro ERTMS pana Matthiase Rueteho.  Cyrille Guyon ze společnosti ERMEWA bude hovořit na velmi diskutované téma – Digitální automatické spřáhlo (DAC) – výzva pro nákladní dopravu. A zazní i prezentace o Konceptu FRMCS a AŽD jako jeden ze zakládajících členů Europe´s Rail JU naznačí, zda je ERTMS  jízdenkou do světa pokročilých technologií řízení dopravy.

Velkým přínosem konference je skutečnost, že na jednom místě budou moci diskutovat zástupci všech oblastí železničního sektoru.             

V moderované diskusi pak bude dán prostor na případná doplňující vysvětlení a odpovědi na otázky z auditoria.        

Share: LinkedIn