Horké téma vysokorychlostních železničních tratí, sekce 4

Konference IRFC 2022 se koná v polovině českého předsednictví Radě EU od 5. do 7. 10. 2022. Bude tedy již možné částečně diskutovat o tom, zda priority ČR pro dopravu, a zvláště pak pro železnici, byly v rámci předsednictví nastaveny správně. Jednou z priorit ČR v rámci předsednictví je také oblast strategických rozhodnutí o budování vysokorychlostní železniční sítě v České republice a ve střední a východní Evropě v blízké budoucnosti.  Je to téma, které reflektuje důležitosti propojenosti Evropy a vazby mezi VRT a městskou mobilitou.  Velkým přínosem konference bude fakt, že na jednom místě budou moci diskutovat zástupci správců infrastruktury zemí střední a východní Evropy, průmyslu a dopravců s představiteli státní správy, regionální samosprávy a Parlamentu ČR.     

Konference IRFC je dlouhodobě zaměřena na všechny důležité a strategické oblasti železničního systému. V souhrnu se jedná o několik velmi odlišných částí. Druhý den má velmi nabitý program. V ranním bloku je na programu oblast výzkumu a inovacích a po obědě navazuje sekce zaměřená na vysokorychlostní železniční dopravu. Sekci bude moderovat generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, s prezentacemi se představí Ministerstvo dopravy ČR, francouzské železnice SNCF, rakouské ÖBB a obchodní model vysokorychlostní dopravy v Japonsku vysvětlí host z East Japan Railway Company. Panelové diskuse se budou účastnit členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poslanec Evropského parlamentu a hejtman jednoho ze zainteresovaných krajů. Do diskuse se zapojí také polský Centralny Port Komunikacyjny.  Účastníci se budou moci dovědět, zda, jak a kdy by se mohly země střední a východní Evropy dočkat cestování mezi Berlínem – Prahou a Vídní v časech srovnatelných se spoji mezi hlavními centry ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku.  A nejen to  – mluvit se jistě bude také o tom, jak výstavba a provozování VRT ovlivní kapacitu dosud používaných tratí a ta bude moci být poskytnuta pro nákladní železniční dopravu, která tak přispěje k odlehčení silniční infrastruktury od těžké nákladní dopravy na vzdálenost delší než 300 km.  V moderované diskusi pak bude dán prostor na případná doplňující vysvětlení a odpovědi na otázky z auditoria.   

Share: LinkedIn