Boris Leštinský

Vedoucí oddělení rozvoje vojenské dopravy a HNS, Sekce logistiky MO
Ministerstvo obrany ČR, Česká republika

Plukovník Boris Leštinský, narozený v roce 1960, je absolventem Vojenské fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, specializace vojenská železniční doprava.
V průběhu své kariéry prošel mnoha funkcemi v Československé armádě, i v Armádě České republiky, které byly spjaty s vojenskou dopravou. Byl dvakrát vyslán do zahraničních operací a to operace SFOR na území Bosny a Hercegoviny (2002) a ISAF v Afghánistánu (2006-2007).

PRAXE:

  • (1986-1999): Krajská správa vojenské dopravy Olomouc, po ukončení VF VŠDS zastával různé funkce až po náčelníka oddělení železniční dopravy;
  • (1999-2000): Ředitelství Logistické a Zdravotnické podpory Stará Boleslav, podílel se na zabezpečování nasazení jednotek AČR do zahraničí;
  • (2000-2002): Národní centrum pro koordinaci přesunů a dopravy Praha, kde byl odpovědný za zabezpečování přeprav jednotek AČR do zahraničí a aliančních jednotek po území ČR;
  • (2002-2005): Joint Forces Command HQ Brunssum (NLD) velitelství NATO, příslušník sekce logistiky velitelství;
  • (2005-2008): Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav, oddělení zabezpečení krizových stavů;
  • (2008-2011): Zástupce náčelníka odboru vojenské dopravy Stará Boleslav;
  • (2011-2014): Allied Command Transformation Staff Element Europe SHAPE (BEL), na velitelství byl odpovědný za plánování schopností aliančních států v oblasti zabezpečení strategických přeprav;
  • (2014-2018): Zástupce náčelníka odboru vojenské dopravy Stará Boleslav;
  • (2018-2021): Náčelník odboru vojenské dopravy Stará Boleslav;
  • (od roku 2022): vedoucí oddělení rozvoje vojenské dopravy a HNS Sekce logistiky MO.

V současné době se plně věnuje problematice vojenské dopravy ve vztahu k NATO a EU. Plk. Leštinský se aktivně podílí na realizaci podpory hostitelské země pro zahraniční jednotky. Hovoří plynně anglicky a slovensky.