Boris Leštinský

Vedoucí oddělení rozvoje vojenské dopravy a HNS, Sekce logistiky MO
Ministerstvo obrany ČR, Česká republika