Hideo Suzuki

Velvyslanec Japonska
Velvyslanectví Japonska v ČR, Japonsko

Velvyslanec Japonska Hideo Suzuki se narodil 24. 2. 1963. Vystudoval právnickou fakultu Tokijské univerzity a v roce 1985 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí Japonska. Působil na různých misích jako diplomat, včetně Francie, stálé mise při OECD, Spojených států amerických, Vietnamu a Korejské republiky. Na ústředí ministerstva zastával funkci vedoucího odboru pro mezinárodní spolupráci a také zmocněnce pro globální otázky, odpovědného za problematiku změny klimatu. Velvyslancem Japonska v ČR je od září 2020. Během své mise se zaměřuje na podporu bilaterálních vztahů, které přispívají k míru a stabilitě v mezinárodní společnosti.