Jindřich Kušnír

ředitel odboru drážní dopravy
Ministerstvo dopravy ČR, Česká republika

Ing. Jindřich Kušnír se na Ministerstvu dopravy zabývá od roku 2004 problematikou rozvoje železniční dopravy. Od roku 2007 byl zástupcem ředitele odboru drah, železniční a kombinované dopravy. Od roku 2010 zastává pozici ředitele téhož odboru (v současnosti odbor drážní dopravy).
Je zástupcem ČR ve Výboru Evropské komise pro interoperabilitu a bezpečnost železnic, členem správní rady Agentury EU pro železnice, národním koordinátorem projektu Trans-European Railway EHK/OSN a členem dalších mezinárodních pracovních skupin zaměřených na rozvoj železniční dopravy.