Jiří Svoboda

Generální ředitel
Správa železnic, Česká republika

Absolvent SPŠ dopravní v České Třebové nastoupil v roce 1988 k tehdejším ČSD jako výpravčí. Od roku 1997 pracoval na pozicích vedoucího technické skupiny a technicko-ekonomického náměstka železniční stanice Česká Třebová. Poté přesídlil do Pardubic, kde působil postupně jako ekonomický náměstek Obchodně provozního ředitelství (OPŘ), vedoucí finančně ekonomického útvaru a opět jako ekonomický náměstek u tamní Správy dopravní cesty (SDC). Od roku 2006 byl ředitelem kanceláře ekonomického náměstka generálního ředitele ČD, stejnou funkci zastával i po odchodu ke Správě železnic. Zde se v listopadu 2011 stal ředitelem odboru nákupu a veřejných zakázek. Od 1. 7. 2016 byl náměstkem generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy. Od 23. 3. 2018 působí ve funkci generálního ředitele Správy železnic.