Michal Pavel

Vedoucí výzkumný pracovník AŽD Praha a člen Governing Board Europe´s Rail JU
AŽD Praha, Česká republika

Ing. Michal Pavel získal titul Ing. na ČVUT v Praze, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v roce 1984. Od té doby pracuje ve výzkumu a vývoji elektronických systémů (VLSI testovací systémy, lékařské technologie, telekomunikační kabelové PDH, SDH, HDSL systémy, řídicí systémy) přes 38 let v různých manažerských pozicích. Již 19 let se zabývá železničním zabezpečovacími systémy v AŽD se zaměřením na řídicí systémy, telekomunikační a počítačové sítě a řízení a ověřování bezpečnosti. V současné době jako vedoucí výzkumník řídí a koordinuje veškeré aktivity společnosti a partnerství v mezinárodních výzkumných projektech. Řídí zapojení společnosti v Shift2Rail a následně v Europe’s Rail JU, jejichž členem je AŽD od r. 2015. Je členem Správní rady Europe’s Rail JU.