Odborný program

DOPRAVA V EU PO ROCE 2021

 • Bilance minulého období a výhledy po roce 2021 (prezentace Evropské komise, Evropského parlamentu, ERA) z pohledu jednotného evropského železničního prostoru
 • Pozice sektorových organizací
 • Zástupci malých dopravců osobní i nákladní dopravy

ERA JAKO EVROPSKÁ AUTORITA 

 • Vysvětlení změn, jejich implementace a první zkušenosti ERA a národního Drážního úřadu
 • Zástupci výrobců vozidel, významných národních dopravců, manažerů infrastruktury a malých dopravců

VÝZKUM A INOVACE PO ROCE 2021 – MOTIVACE PRO ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY  

 • Shrnutí dosavadních výsledků programu H2020 a Shift2Rail
 • Východiska pro nový program Horizon Europe a Shift2Rail2
 • Zástupce Shift2Rail a Shift2Rail SRG
 • Zástupce členských států EU
 • Představení úspěšných projektů
 • Testování, podpora a budování testovacích kapacit, možnosti využití infrastruktur s malou intenzitou provozu, sdílení kapacit, atd.

PERSPEKTIVA PROPOJENÍ TEN-T A „HEDVÁBNÉ STEZKY“ 

 • Prezentace Evropské komise, UIC, OSŽD, CCTT
 • ERTMS jako nástroj interoperability
 • Profesní sdružení dopravců a manažerů infrastruktury národní i mezinárodní

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM BUDOUCNOSTI V EVROPĚ

 • Stav v CEE
 • Vyrovnání rozdílů v kvalitě sítě v rámci Evropy
 • Vytváření interoperabilních železničních systémů budoucnosti
 • Podpora konkurenceschopnosti nákladní dopravy