Témata (homepage)

1) PŘÍSPĚVEK ŽELEZNIČNÍHO SEKTORU PRO „ZELENOU DOHODU EU“
2) ŽELEZNIČNÍ INTEROPERABILITA A STANDARDIZACE
3) VÝZKUM A INOVACE EU V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ
4) SYSTÉM VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ JAKO AKCELERÁTOR MOBILITY
5) TEN-T – SPOLEHLIVÁ A ODOLNÁ TRANSKONTINENTÁLNÍ SÍŤ